Duurzaam counsellen

Wanneer u naar een counsellor toekomt heeft u een hulpvraag. Het kan ook zijn dat u dat gevoel van hulp nodig hebben, nog niet direct kunt plaatsen of herkent en zich afvraagt wat zit mij nu eigenlijk zo dwars wat is hiervan de oorzaak? Omdat een counsellor bezit over verschillende technieken is het mogelijk om de vinger op de zere plek te leggen.

Tijdens een counsellingtraject gaat u in samenwerking met de counsellor zoeken naar de hulpvraag en daarna naar een voor u geschikte en acceptabele oplossing voor uw probleem. Dat gaat niet zomaar hier is inzet van beide partijen voor nodig. Wat hoort er bij jou, geen vreemde oplossingen waarmee je moeilijk kunt werken, deze bieden geen oplossing voor uw probleem het moet bij u passen en op maat gemaakt zijn.

Het moet vooral duurzaam zijn en wat bedoel ik nu met duurzaam? Wanneer je ná het counsellingtraject in staat bent met de handvatten die je samen hebt gevonden, in de toekomst ook andere problemen kunt aanpakken en oplossen dat versta ik onder duurzaam. Als een probleem niet op te lossen is dan kan de counsellor je helpen om hiermee om te leren gaan. Ook leert een counsellor je het probleem te herkennen.

Counsellen is investeren, opbrengst, en in dit geval hergebruik van het aangeleerde, dit is een duurzame oplossing voor een goed werkklimaat. Hier zie ik als bedrijfscounsellor een taak voor duurzame werkrelaties.

Hoe gaat het verder?flower-236008__180

Samen maak je een stappenplan en werk je naar een voor jou goede oplossing toe. Doorvragen wanneer iets niet duidelijk is en opdrachten zorgen er o.a. voor dat er een doelstellingenplan wordt samengesteld. Hieruit worden de belangrijkste onderwerpen door jou geselecteerd die uiteindelijk in een actieplan worden gezet. In volgorde van prioriteit worden de onderwerpen uitgevoerd. Hiervoor maken we een planning.

Tot slot

Duur van het traject

Het aantal bijeenkomsten varieert gewoonlijk tussen de vijf en tien gesprekken van één tot anderhalf uur. De aard en de complexiteit van het probleem, maar ook de eigen betrokkenheid en inzet spelen hierbij een rol. Voor het gehele traject geldt een inspanningsverplichting van zowel de counsellor als de cliënt.

Het is dus een kortdurend intensief traject wat al direct zijn vruchten afwerpt.

Er wordt overzicht gecreëerd en de hulpvraag wordt zichtbaar gemaakt.